Koronawirus- czy muszę płacić czesne za żłobek, przedszkole lub szkołę ?

Koronawirus- czy muszę płacić czesne za żłobek, przedszkole lub szkołę ?

To jedno z pytań, z którymi w ostatnim czasie zwracacie się do mnie Państwo najczęściej. Oczywiście odpowiedź na nie jest oczywista i nie sposób jej udzielić choćby bez analizy zawartej przez Państwa umowy.

O ile z doświadczenia wiem, że zaledwie promil placówek wprost przewidział podobne sytuacje w kontraktach, zawieranych z Państwem, o tyle punkt wyjścia do rozmów z przedszkolem, żłobkiem czy szkołą, wynika z całościowej analizy umowy i ustalenia w jaki sposób określono choćby zasady płatności czesnego. Czy podano stawkę miesięczną, czy opłatę za cały rok ? Czy zawarto w nim opłaty za wyżywienie i zajęcia dodatkowe, czy te są one określone osobno ?

Czasem spotykam się z twierdzeniem, że można odmówić zapłaty jakichkolwiek kwot, z powołaniem się na przepisy art. 495 k.c., zgodnie z którym:

„§ 1. Jeżeli jedno ze świadczeń wzajemnych stało się niemożliwe wskutek okoliczności, za które żadna ze stron odpowiedzialności nie ponosi, strona, która miała to świadczenie spełnić, nie może żądać świadczenia wzajemnego, a w wypadku, gdy je już otrzymała, obowiązana jest do zwrotu według przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu.

§ 2. Jeżeli świadczenie jednej ze stron stało się niemożliwe tylko częściowo, strona ta traci prawo do odpowiedniej części świadczenia wzajemnego. Jednakże druga strona może od umowy odstąpić, jeżeli wykonanie częściowe nie miałoby dla niej znaczenia ze względu na właściwości zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez tę stronę cel umowy, wiadomy stronie, której świadczenie stało się częściowo niemożliwe”.

Zapominamy jednak, że placówki pozostają w gotowości do świadczenia usług, częściowo też obecnie świadczą je zdalnie, a ograniczono ich funkcjonowanie na skutek odgórnych decyzji władz, a nie decyzji ich dyrekcji czy właścicieli. Nie ma więc tutaj mowy o winie drugiej strony umowy, która cały czas ponosi koszty swej działalności, jak choćby czynsz najmu lokalu, wynagrodzenie pracowników czy opłaty za media. O tym również wielu z nas zapomina. Podobnie, jak o tym, że łączy nas z placówką umowa.

Dlatego też w mojej ocenie jak najbardziej zastosowanie znajdzie tutaj przepis art. 357(1) § 1 k.c., zgodnie z którym:

„Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy. Rozwiązując umowę sąd może w miarę potrzeby orzec o rozliczeniach stron, kierując się zasadami określonymi w zdaniu poprzedzającym”.

Zamiast więc kategorycznie stwierdzać, że:

a) jeśli jesteście Państwo rodzicem dziecka, uczęszczającego do placówki nie zapłacicie czesnego (zapominając o tym, że może to grozić wystąpieniem przez placówkę z pozwem o zapłatę czesnego czy też nawet wypowiedzeniem Państwu umowy i brakiem miejsca w placówce, gdy już nasze życia wróci do normy),
b) jeśli jesteście Państwo właścicielem placówki i będziecie żądać zapłaty całego czesnego, narazicie się na odmowę zapłaty jakiejkolwiek kwoty i konieczność dochodzenia roszczeń przed sądem, a nawet wypowiedzenie umowy i niepełne obłożenie placówki,

postarajcie się renegocjować warunki i obniżyć czesne na czas ograniczenia działalności placówki, tak byście mogli zapewnić środki na pokrycie stałych kosztów działalności, a rodzice aż tak bardzo nie odczuli konieczności ponoszenia wysokich opłat, gdy ich dziecko przez dłuższy czas nie uczęszcza do placówki.

Nie zapominajmy też, że nie możemy patrzeć wyłącznie na czubek własnego nosa. Dla wszystkich nas sytuacja, w której się znaleźliśmy, jest niesamowicie ciężka. Wiele osób traci pracę, przedsiębiorcy zawieszają lub likwidują działalności gospodarcze, a każdy z nas chciałby za tych kilka tygodni wrócić do normalności.

Gdzie jednak będą uczęszczać nasze dzieci, jeśli rodzice odmówią partycypowania w ponoszeniu uzasadnionych kosztów działalności placówek, co doprowadzi do ich likwidacji ?

Co zrobimy, jeśli będziemy żądać zapłaty 100 % czesnego, przez co rodzice odmówią zapłaty jakichkolwiek kwot, a my nie będziemy mieć środków na pokrycie stałych opłat ? Ba ! Nie będziemy mieć nawet środków, by dochodzić należności na drodze sądowej.

Jeśli potrzebujecie Państwo pomocy w przygotowaniu pisma do placówki edukacyjnej, zawierającego propozycję obniżenia czesnego lub aneksu do umowy o świadczenie usług, zapraszam do kontaktu z kancelarią pod adresem: adwokat@kancelariaulewicz.pl

Wielokrotnie już pomagaliśmy Klientom w polubownym zakończeniu sporu o to czy w dobie ograniczenia działalności placówek z powodu koronawirusa płacić czesne czy nie. Możemy pomóc także Państwu.

Pozdrawiam,
Bernadetta Parusińska- Ulewicz
Adwokat

23 Responses

 1. Ciekawe jak placówka ma dochodzić należności, jeśli sama ma umowie zapis z którego wynika ze w przypadku zamknięcia przedszkola na skutek zarządzenia stosownych władz czesne się nie należy?
 2. Adwokat Bernadetta Parusińska- Ulewicz
  Panie Piotrze, chyba nie przeczytał Pan mojego wpisu. Jasno w nim wskazałam, że należy zacząć od analizy umowy. Każda sprawa jest bowiem inna, a ostateczny kształt umów jest ustalany przez strony, a nie z góry narzucany przez obowiązujące przepisy. Pozdrawiam
 3. Czy aby na pewno nie jest tak że Art 495 kc idealnie pasuje do sytuacji, w której przedszkole nie realizuje zajęć opiekuńczych, a te są podstawowymi zadaniami przedszkola? Aktualnie większość przedszkoli wysyła JEDYNIE pdf z zadaniami (element edukacyjny) oczekując że albo rozwiążą się same albo rodzice będą musieli dzieciom je wytlumaczyc. To jest umowa rezultatu. Gotowość bądź nie do świadczenia umowy to ryzyko przedsiębiorcy (przedszkola) a przerzucanie opłat za niewykonaną usługę na konsumenta wydaje się nieuzasadnione. Nie widzę również podstawy do zastosowania art. 357 kc ponieważ nie da się oznaczyć innego "sposobu wykonania zobowiązania" przedszkola do wykonywania bezpośredniej - fizycznej opieki nad dziećmi. A to w odróżnieniu do szkół, gdzie przede wszystkim są świadczone usługi edukacyjne jest podstawowym elementem umowy z przedszkolem. Jak się Pani zapatruje na taką opinię?
 4. Adwokat Bernadetta Parusińska- Ulewicz
  Panie Piotrze, polecam ponownie- dokładnie przeczytać cały mój wpis. Wyjaśniłam w nim dokładnie, jaka jest moja opinia w tej sprawie. Również wyraźnie wskazałam, że w każdej sprawie trzeba zacząć od analizy umowy. Te są bardzo różne i nie sposób generalizować. Pozdrawiam
 5. Ԝitam! Ρrzepraszam zа zbуt ѕzсzegółоwą wiаdоmоść. Mojа dzіеwczynа i jа kochamу ѕię. Ι wszуѕсy jеsteśmy wspaniаlі. Alе... рotrzebuϳеmу mężсzуzny. Mаmу 26 lаt, pоchоdzimу z Rumunii, znamу tеż angіelskі. Nigdу sіę nіe nudzimу! I to nie tylko w rоzmowіe... Nazywam ѕіę Iѕabella, mój рrоfіl jeѕt tutаj: http://rofifisesingpen.ga/item-72964/
 6. Stwórz jеj klоna w tеj grzе!!ǃ http://perforubgens.tk/prd-87037/ Ι pieрrzyć ją bez оgranісzеń, tak ϳаk zawsze сhciałеś. Οna сi nіe odmówi! Jеślі сhсesz, pieprz nіe tylko ją, аle także jej dziewczynę. Jеdnосześnіeǃ ... a może сhcеѕz, żеbу cię рrzеlеciаła? :)
 7. Сześćǃ Mój рrzеkaz jest zbyt kоnkretnу (lepіеj powiedzieć od rаzu). Κochаm dziеwczуny, zwłaszcza tе złe Mаm 28 lat, Ellеn Ѕzukam роwаżnеgo і gоrąсegо zwіązku... W każdуm razie móϳ рrоfil ϳеst tutaj: http://lelitacon.tk/idn-70131/
 8. Witаm wѕzyѕtkісh, chłоpakі! Wіеm, mоϳa wіаdоmość mоżе bуć zbуt konkretna, Аlе mоjа sioѕtrа znаlаzła tu miłеgо mężczуznę і pobralі ѕіę, wіęc co zе mną?ǃ :) Μаm 27 stаre latа, Karina, z Rumunіі, znаm tеż ϳęzуk angіelskі i niеmieсkі I... mаm speсyficzną сhоrоbę, zwaną nіmfomanіą. Κto wiе, сo tо jeѕt, mоże mnіе zrоzumieć (lеріeϳ powіedzieć tо оd rаzu) Aсh tаk, gotuję bаrdzo smaсznieǃ a ϳа kochаm nie tylkо gotоwać ;)) Jeѕtem рrаwdziwą dzіewczуną, niе prоѕtуtutką i szukаm роwаżnegо і gorącеgo zwіązku... W każdуm rаziе móϳ prоfіl znаϳdziecіe tutаj: http://reilighkitt.tk/idm-28265/
 9. Премиум база для Xrumer https://dseo24.monster/premium-bazy-dlja-xrumer-seo/prodaetsja-novaja-baza-dlja-xrumer-maj-2023/ Лучшая цена и качество.
 10. Hi! Experience the power of binary options trading on our platform. With a minimum deposit of $10, earn returns of up to 200% with minimal risk. Our platform offers real-time market analysis, a user-friendly interface, and top-notch security measures to keep your investments safe. Trade from anywhere, at any time, with 24/7 access. Join the successful traders and start maximizing your earnings today! Earn every minute without limit of $100, $500, $1,000, with a minimum bet of $1. Instant withdrawal!!! WARNING! If you are trying to access the site from the following countries, you need to enable VPN which does not apply to the following countries! Australia, Canada, USA, Japan, UK, EU (all countries), Israel, Russia, Iran, Iraq, Korea, Central African Republic, Congo, Cote d'Ivoire, Eritrea, Ethiopia, Lebanon, Liberia, Libya, Mali, Mauritius, Myanmar, New Zealand, Saint Vincent and the Grenadines, Somalia, Sudan, Syria, Vanuatu, Yemen, Zimbabwe. Sign up and start earning from the first minute! https://trkmad.com/101773
 11. very good _________________ <a href="https://kzkk11.in.net/" rel="nofollow ugc">ойын автоматын 78385 </a>
 12. Bluehost: It is one of the most popular hosting providers, recommended by WordPress. They offer a user-friendly interface, excellent uptime, and 24/7 customer support. HostGator: HostGator is known for its affordable plans and reliable performance. They offer unlimited storage and bandwidth, a variety of hosting options, and excellent customer support. <a href="http://webward.pw/" / rel="nofollow ugc">http://webward.pw/</a>.
 13. Ηiǃ Ι've notісеd thаt many guуs prefer regular girlѕ. I aрplаudе the mеn оut thеrе whо had the bаllѕ to еnjoу the lovе of mаny wоmen аnd choоsе the оne that he knеw would be his beѕt friеnd during the bumрy аnd сrаzу thing called lіfe. Ι wanted to be thаt friеnd, not ϳuѕt а stаblе, relіable аnd borіng housewifе. I am 24 yeаrs old, Εlеnа, from thе Czесh Reрubliс, know Εngliѕh lаnguagе аlѕо. Anyway, уоu сan fіnd mу prоfilе hеrе: http://eminetinexpor.gq/idi-32173/
 14. Get Stamp Design Ideas design your own stamps <a href="http://www.stamp-maker.us" rel="nofollow ugc">http://www.stamp-maker.us</a>.
 15. Ԝitаmǃ Przерraѕzаm zа zbyt szczegółową wіadоmоść. Μоjа dzіеwсzуna і ϳа koсhаmу się. Ι wszуsсy ϳesteśmу wspanіаlі. Ale... рotrzеbuϳemy mężсzyzny. Μamу 28 lat, pоchоdzіmу z Rumunіi, znamy tеż аngiеlѕkі. Nigdу ѕię nіе nudzіmуǃ Ι tо nіe tylko w rоzmowіе... Nazywam się Саtherіnа, móϳ prоfіl ϳest tutаj: http://stimercrummer.tk/rdx-92231/
 16. Каркасные дома: строительство в кратчайшие сроки строительство каркасных домов в спб <a href="https://karkasnye-doma-pod-klyuch77.ru" rel="nofollow ugc">https://karkasnye-doma-pod-klyuch77.ru</a>.
 17. Эффективный газовый гриль газовый гриль для квартиры <a href="http://www.bbbqqq11.ru" rel="nofollow ugc">http://www.bbbqqq11.ru</a>.
 18. Качественные ритуальные работы ритуальные услуги <a href="https://ritual-gratek11.ru" rel="nofollow ugc">https://ritual-gratek11.ru</a>.
 19. Воздушное цветочное шоу с доставкой по России заказ цветов москва с доставкой недорого <a href="https://www.dostavka-cvetov77.ru" rel="nofollow ugc">https://www.dostavka-cvetov77.ru</a>.
 20. Czеśćǃ Zauważуłem, żе wielu fаcеtów wоli zwykłе dzіеwсzynу. Oklаskіwаm mężсzуzn, którzy miеlі jaϳa, by cіеѕzуć ѕіę mіłоścіą wіеlu kobiеt i wybrać tę, о którеj wiedzіаł, że będzie ϳego nаjlеpѕzуm рrzyjacіelеm pоdсzаѕ wуboіѕtej i ѕzаlоnеj rzеczy zwanеj żусiem. Chсiаłam być tą рrzyjасiółką, а nie tуlkо stаbіlną, godną zaufаnia і nudną gоsрodynią dоmową. Μam 23 ѕtаrе lata, Мargarita, z Сzеch, znam tеż język аngielskі. W każdym razіe móϳ profil znaϳdziecіe tutaϳ: http://ciufredupout.ml/idl-47660/
 21. Автокредит – выгодные предложения машина в кредит <a href="https://tb-avtokredit1.ru" rel="nofollow ugc">https://tb-avtokredit1.ru</a>.
 22. Отличный двигатель Cummins – система постоянного производства двигатель cummins 2 и 8 <a href="https://www.двигатели-для-спецтехники.рф/" / rel="nofollow ugc">https://www.двигатели-для-спецтехники.рф/</a>.
 23. Налогообложение доходов физических лиц: изучаем НДФЛ подоходный налог это <a href="https://tb-ndfl1.ru" rel="nofollow ugc">https://tb-ndfl1.ru</a>.

Leave a comment