Koronawirus- czy muszę płacić czesne za żłobek, przedszkole lub szkołę ?

Koronawirus- czy muszę płacić czesne za żłobek, przedszkole lub szkołę ?

To jedno z pytań, z którymi w ostatnim czasie zwracacie się do mnie Państwo najczęściej. Oczywiście odpowiedź na nie jest oczywista i nie sposób jej udzielić choćby bez analizy zawartej przez Państwa umowy.

O ile z doświadczenia wiem, że zaledwie promil placówek wprost przewidział podobne sytuacje w kontraktach, zawieranych z Państwem, o tyle punkt wyjścia do rozmów z przedszkolem, żłobkiem czy szkołą, wynika z całościowej analizy umowy i ustalenia w jaki sposób określono choćby zasady płatności czesnego. Czy podano stawkę miesięczną, czy opłatę za cały rok ? Czy zawarto w nim opłaty za wyżywienie i zajęcia dodatkowe, czy te są one określone osobno ?

Czasem spotykam się z twierdzeniem, że można odmówić zapłaty jakichkolwiek kwot, z powołaniem się na przepisy art. 495 k.c., zgodnie z którym:

„§ 1. Jeżeli jedno ze świadczeń wzajemnych stało się niemożliwe wskutek okoliczności, za które żadna ze stron odpowiedzialności nie ponosi, strona, która miała to świadczenie spełnić, nie może żądać świadczenia wzajemnego, a w wypadku, gdy je już otrzymała, obowiązana jest do zwrotu według przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu.

§ 2. Jeżeli świadczenie jednej ze stron stało się niemożliwe tylko częściowo, strona ta traci prawo do odpowiedniej części świadczenia wzajemnego. Jednakże druga strona może od umowy odstąpić, jeżeli wykonanie częściowe nie miałoby dla niej znaczenia ze względu na właściwości zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez tę stronę cel umowy, wiadomy stronie, której świadczenie stało się częściowo niemożliwe”.

Zapominamy jednak, że placówki pozostają w gotowości do świadczenia usług, częściowo też obecnie świadczą je zdalnie, a ograniczono ich funkcjonowanie na skutek odgórnych decyzji władz, a nie decyzji ich dyrekcji czy właścicieli. Nie ma więc tutaj mowy o winie drugiej strony umowy, która cały czas ponosi koszty swej działalności, jak choćby czynsz najmu lokalu, wynagrodzenie pracowników czy opłaty za media. O tym również wielu z nas zapomina. Podobnie, jak o tym, że łączy nas z placówką umowa.

Dlatego też w mojej ocenie jak najbardziej zastosowanie znajdzie tutaj przepis art. 357(1) § 1 k.c., zgodnie z którym:

„Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy. Rozwiązując umowę sąd może w miarę potrzeby orzec o rozliczeniach stron, kierując się zasadami określonymi w zdaniu poprzedzającym”.

Zamiast więc kategorycznie stwierdzać, że:

a) jeśli jesteście Państwo rodzicem dziecka, uczęszczającego do placówki nie zapłacicie czesnego (zapominając o tym, że może to grozić wystąpieniem przez placówkę z pozwem o zapłatę czesnego czy też nawet wypowiedzeniem Państwu umowy i brakiem miejsca w placówce, gdy już nasze życia wróci do normy),
b) jeśli jesteście Państwo właścicielem placówki i będziecie żądać zapłaty całego czesnego, narazicie się na odmowę zapłaty jakiejkolwiek kwoty i konieczność dochodzenia roszczeń przed sądem, a nawet wypowiedzenie umowy i niepełne obłożenie placówki,

postarajcie się renegocjować warunki i obniżyć czesne na czas ograniczenia działalności placówki, tak byście mogli zapewnić środki na pokrycie stałych kosztów działalności, a rodzice aż tak bardzo nie odczuli konieczności ponoszenia wysokich opłat, gdy ich dziecko przez dłuższy czas nie uczęszcza do placówki.

Nie zapominajmy też, że nie możemy patrzeć wyłącznie na czubek własnego nosa. Dla wszystkich nas sytuacja, w której się znaleźliśmy, jest niesamowicie ciężka. Wiele osób traci pracę, przedsiębiorcy zawieszają lub likwidują działalności gospodarcze, a każdy z nas chciałby za tych kilka tygodni wrócić do normalności.

Gdzie jednak będą uczęszczać nasze dzieci, jeśli rodzice odmówią partycypowania w ponoszeniu uzasadnionych kosztów działalności placówek, co doprowadzi do ich likwidacji ?

Co zrobimy, jeśli będziemy żądać zapłaty 100 % czesnego, przez co rodzice odmówią zapłaty jakichkolwiek kwot, a my nie będziemy mieć środków na pokrycie stałych opłat ? Ba ! Nie będziemy mieć nawet środków, by dochodzić należności na drodze sądowej.

Jeśli potrzebujecie Państwo pomocy w przygotowaniu pisma do placówki edukacyjnej, zawierającego propozycję obniżenia czesnego lub aneksu do umowy o świadczenie usług, zapraszam do kontaktu z kancelarią pod adresem: adwokat@kancelariaulewicz.pl

Wielokrotnie już pomagaliśmy Klientom w polubownym zakończeniu sporu o to czy w dobie ograniczenia działalności placówek z powodu koronawirusa płacić czesne czy nie. Możemy pomóc także Państwu.

Pozdrawiam,
Bernadetta Parusińska- Ulewicz
Adwokat

35 Responses

 1. Ciekawe jak placówka ma dochodzić należności, jeśli sama ma umowie zapis z którego wynika ze w przypadku zamknięcia przedszkola na skutek zarządzenia stosownych władz czesne się nie należy?
 2. Adwokat Bernadetta Parusińska- Ulewicz
  Panie Piotrze, chyba nie przeczytał Pan mojego wpisu. Jasno w nim wskazałam, że należy zacząć od analizy umowy. Każda sprawa jest bowiem inna, a ostateczny kształt umów jest ustalany przez strony, a nie z góry narzucany przez obowiązujące przepisy. Pozdrawiam
 3. Czy aby na pewno nie jest tak że Art 495 kc idealnie pasuje do sytuacji, w której przedszkole nie realizuje zajęć opiekuńczych, a te są podstawowymi zadaniami przedszkola? Aktualnie większość przedszkoli wysyła JEDYNIE pdf z zadaniami (element edukacyjny) oczekując że albo rozwiążą się same albo rodzice będą musieli dzieciom je wytlumaczyc. To jest umowa rezultatu. Gotowość bądź nie do świadczenia umowy to ryzyko przedsiębiorcy (przedszkola) a przerzucanie opłat za niewykonaną usługę na konsumenta wydaje się nieuzasadnione. Nie widzę również podstawy do zastosowania art. 357 kc ponieważ nie da się oznaczyć innego "sposobu wykonania zobowiązania" przedszkola do wykonywania bezpośredniej - fizycznej opieki nad dziećmi. A to w odróżnieniu do szkół, gdzie przede wszystkim są świadczone usługi edukacyjne jest podstawowym elementem umowy z przedszkolem. Jak się Pani zapatruje na taką opinię?
 4. Adwokat Bernadetta Parusińska- Ulewicz
  Panie Piotrze, polecam ponownie- dokładnie przeczytać cały mój wpis. Wyjaśniłam w nim dokładnie, jaka jest moja opinia w tej sprawie. Również wyraźnie wskazałam, że w każdej sprawie trzeba zacząć od analizy umowy. Te są bardzo różne i nie sposób generalizować. Pozdrawiam
 5. Ежегодно в середине сентября проходит Тюменский инновационный форум «<b>НЕФТЬГАЗТЭК</b>». Форум посвящен развитию способов инновационного роста отраслей <b>топливно-энергетического комплекса</b>, рассмотрению и изысканию заключений, образованию благоприятных условий для развития инноваторских проектов. Ежегодный тюменский форум является авторитетной дискуссионной площадкой по продвижению нефтегазовой сферы в Российской Федерации, имеет большой авторитет и актуальность, созвучен общей стратегии продвижения инновационного направления в <b>Российской Федерации</b> -https://neftgaztek.ru/
 6. Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me.
 7. купить диплом фармацевта <a href="https://www.ukr-diplom.ru" rel="nofollow ugc">https://www.ukr-diplom.ru</a> .
 8. где купить телеграмм аккаунт <a href="https://www.kupit-akkaunt-telegramm11.ru" rel="nofollow ugc">https://www.kupit-akkaunt-telegramm11.ru</a> .
 9. Hello, Our private lending group pantners is seeking interests from genuine and reliable individuals or companies in need of startup capital or business expansion funds. We invite you to take advantage of this opportunity for the benefit of your business. Contact me by email if you are interested, on: joeygab14@gmail.com Thanks Joe Gab Investment Analyst London, Uk
 10. Как справляться с эмоциональными и социальными аспектами гипергидроза? Консультация с психологом, поддержка близких и использование эффективных методов лечения помогут улучшить качество жизни при гипергидрозе потливость подмышек <a href="https://www.potlivost-podmyshek.ru" rel="nofollow ugc">https://www.potlivost-podmyshek.ru</a> .
 11. Делаем отличное предложение вам пройти консультацию (аудит) по увеличению продаж и доходы в вашем бизнесе. Формат аудита: индивидуальная встреча или сессия по скайпу. Делая верные, но обыкновенные усилия, доход от ВАШЕГО бизнеса получится поднять в несколькио раз. В нашем багаже более 100 опробованных фактических способов умножения результатов а также прибыли. В зависимости от вашего бизнеса разработаем для вас наиболее крепкие и будем постепенно претворять в жизнь. http://r-diplom.ru/
 12. порно анал с разговором на русском языке <a href="http://safavia.ru/" / rel="nofollow ugc">http://safavia.ru/</a> .
 13. купить аттестат за 11 класс <a href="https://www.school5-priozersk.ru" rel="nofollow ugc">https://www.school5-priozersk.ru</a> .
 14. купить диплом <a href="http://www.school-10-lik.ru" rel="nofollow ugc">http://www.school-10-lik.ru</a> .
 15. Каждый год в середине сентября проходит Тюменский инновационный форум «НЕФТЬГАЗТЭК». Форум посвящен устройству механизмов инновационного продвижения областей топливно-энергетического комплекса, рассмотрению а также изысканию ответов, организации наилучших условий для развития инноваторских проектов. Ежегодный тюменский форум является влиятельной дискуссионной площадкой по увеличению роста нефтегазовой отрасли в Российской Федерации, имеет большой авторитет и своевременность, созвучен общей стратегии развития инновационного курса в России https://neftgaztek.ru/
 16. Экспресс-решение проблем с автокондиционерами в Москве, качественные запчасти. Repairing car air conditioners ensures the system operates effectively. <a href="https://remont-avtokonditsioner.ru/" / rel="nofollow ugc">https://remont-avtokonditsioner.ru/</a> .
 17. lucky jet <a href="www.1win-luckyjet-game.ru/" / rel="nofollow ugc">lucky jet</a> .
 18. продвижение сайтов гугл цена в москве <a href="https://prodvizhenie-sajtov-v-moskve117.ru/" / rel="nofollow ugc">продвижение сайтов гугл цена в москве</a> .
 19. Купить тренажеры для спортзала: как не переплатить тренажеры для спортзала <a href="http://trenajeri-dlya-zala.ru/" / rel="nofollow ugc">http://trenajeri-dlya-zala.ru/</a> .
 20. купить диплом в старом осколе <a href="https://vm-tver.ru/" / rel="nofollow ugc">vm-tver.ru</a> .
 21. Ежегодно в течение сентября проходит Тюменский инновационный форум «НЕФТЬГАЗТЭК». Форум посвящен определению мнтодов инноваторского развития секторов топливно-энергетического комплекса, обсуждению и изысканию решений, созданию наилучших обстоятельств для расчета инноваторских проектов. Ежегодный тюменский форум является важной дискуссионной площадкой по продвижению нефтегазовой ветви в Российской Федерации, имеет большой авторитет и актуальность, созвучен общей стратегии формирования инноваторского курса в Российской Федерации https://neftgaztek.ru/
 22. Ошибки при лизинге коммерческого транспорта, которых следует избегать купить в лизинг коммерческий автомобиль <a href="http://kommercheskij-transport-v-lizing.ru/" / rel="nofollow ugc">http://kommercheskij-transport-v-lizing.ru/</a> .
 23. "Какие преимущества у лазерного удаления папиллом?" - "Преимущества включают минимальную травматизацию кожи, отсутствие кровотечений, короткий восстановительный период и низкий риск образования рубцов." "What are the advantages of laser removal of papillomas?" - "Advantages include minimal skin trauma, no bleeding, a short recovery period, and a low risk of scarring." сколько стоит удалить папиллому <a href="https://www.udalenie.com.ru" rel="nofollow ugc">https://www.udalenie.com.ru</a> .
 24. продвижение сайтов в москве и россии <a href="prodvizhenie-sajtov-v-moskve115.ru" rel="nofollow ugc">prodvizhenie-sajtov-v-moskve115.ru</a> .
 25. Are Dermal Fillers Right for Your Skin Type? sardenya filler <a href="https://www.fillers-biorevitalizants1.com/" / rel="nofollow ugc">https://www.fillers-biorevitalizants1.com/</a> .
 26. дворовые спортивные площадки <a href="https://www.ploshadka-sport.ru" rel="nofollow ugc">дворовые спортивные площадки</a> .
 27. Сколько времени требуется для того, чтобы лечение акне подействовало? - Большинство методов лечения акне требуют нескольких недель для появления улучшений, а максимальные результаты обычно видны через три месяца. How long does it take for acne treatments to work? - Most acne treatments take several weeks to show improvement, with maximum results typically seen after three months. сильное акне на лице <a href="http://www.almedinfo.ru/" / rel="nofollow ugc">http://www.almedinfo.ru/</a> .
 28. Dogs Cane Corso in Moscow <a>cane-corso.moscow</a>
 29. Уборка после ремонта в Москве: выгодные цены и качественные услуги клининговая компания москва уборка квартир после ремонта <a href="http://www.genuborka2.ru/" / rel="nofollow ugc">http://www.genuborka2.ru/</a> .
 30. ремонт стиральных машин в москве рядом <a href="https://centr-remonta-stiralnyh-mashin.ru/" / rel="nofollow ugc">centr-remonta-stiralnyh-mashin.ru</a> .
 31. Вавада рабочее зеркало: Играй в казино без ограничений вавада рабочее зеркало официальный сайт <a href="https://vavada-zerkalo-segodnya.top" rel="nofollow ugc">https://vavada-zerkalo-segodnya.top</a> .
 32. Насколько эффективно лазерное удаление папиллом? - Лазерное удаление папиллом является высокоэффективным методом, который позволяет полностью удалить новообразования с минимальным риском рецидива. How effective is laser removal of papillomas? - Laser removal of papillomas is a highly effective method that allows complete removal of growths with minimal risk of recurrence. лазерное удаление папиллом цена москва <a href="https://www.laser-removal-of-papillomas.ru/" / rel="nofollow ugc">https://www.laser-removal-of-papillomas.ru/</a> .
 33. Забота о пожилых в нашем пансионате: комфорт и безопасность пансионат для проживания пожилых <a href="http://www.pansionaty-dlya-pozhilyh0.ru/" / rel="nofollow ugc">http://www.pansionaty-dlya-pozhilyh0.ru/</a> .
 34. Стоимость клининговых услуг: прайс-лист на уборку помещений стоимость клининга <a href="http://www.uborka-chistota.ru/" / rel="nofollow ugc">http://www.uborka-chistota.ru/</a> .
 35. world of warcraft raid carry <a href="https://kreativwerkstatt-esens.de/" / rel="nofollow ugc">https://kreativwerkstatt-esens.de/</a> .

Leave a comment