E-porady

E-PORADY skierowane są do Klientów, którzy z różnych przyczyn nie mogą skorzystać z porad tradycyjnych.  Pomoc prawna świadczona online umożliwia uzyskanie indywidualnej porady bądź opinii prawnej, a także zlecenie przygotowania pisma procesowego czy polubownego.

W celu uzyskania oferty udzielenia pomocy prawnej w swojej sprawie, prześlij zapytanie na adres mailowy: adwokat@kancelariaulewicz.pl Jeśli posiadasz jakieś dokumenty, mające związek ze sprawą, załącz ich skany lub zdjęcia.

Po zapoznaniu się z przekazanymi dokumentami i informacjami przedstawimy ofertę udzielenia pomocy prawnej, w tym termin realizacji, wysokość należnego wynagrodzenia i sposób jego zapłaty oraz inne istotne elementy umowy.

Wycena udzielenia pomocy prawnej jest darmowa i niezobowiązująca.

Oferowane przez nas usługi są świadczone wyłącznie przez osoby należycie przygotowane do świadczenia pomocy prawnej, które posiadają uprawnienia adwokata lub radcy prawnego i posiadają obowiązkowe oraz dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Dzięki temu masz pewność, że udzielona przez nas pomoc prawna będzie profesjonalna, rzetelna i warta swojej ceny.