Koronawirus a kontakty z dzieckiem

Kontakty z dzieckiem to nie tylko obowiązek, ale przede wszystkim prawo. Prawo rodzica, ale i dziecka.

Od kilku tygodni obserwuję liczne próby ograniczania lub nawet uniemożliwiania kontaktów z powołaniem się na panującą epidemię koronawirusa. Często jest to spowodowane autentyczną troską o dobro dziecka, ale niejednokrotnie odnoszę wrażenie, że koronawirus jest tylko pretekstem do odegrania się na byłym partnerze.

Zawsze zaś zwracam uwagę, że powinniśmy patrzeć przede wszystkim na dobro dziecka. A dziecko potrzebuje kontaktu z obojgiem rodziców. Oczywiście obecna sytuacja jest nadzwyczajna, ryzyko zarażenia koronawirusem wzrasta z dnia na dzień i wtedy, gdy jest ono rzeczywiście wysokie (z uwagi choćby na pracę rodzica czy jego miejsce zamieszkania), polecam poszukać alternatywnych form kontaktu, jak skype, messenger, czy telefon. Chociaż na kilka najbliższych tygodni.

Jeśli porozumienie z drugim z rodziców nie dojdzie do skutku i będzie on nalegał na osobiste kontakty, należy je umożliwić, zgodnie z orzeczeniem sądu lub ugodę, które pozostają w mocy. Nie możemy sami zakazywać tych kontaktów, a więc postępować wbrew postanowieniu sądu czy ugody. Jeśli widzimy, że zagrożenie zarażeniem jest rzeczywiście wysokie, a drugi rodzic nie wyraża zgody na alternatywną formę kontaktu co najmniej przez kilka najbliższych tygodni, powinniśmy złożyć do sądu wniosek o zmianę kontaktów wraz z wnioskiem o zabezpieczenie.

Co może zrobić rodzic, któremu zabronisz kontaktów, lub co Ty możesz zrobić, gdy drugi rodzic nie chce tych kontaktów realizować ?

Oczywiście skorzystać z obowiązujących przepisów i złożyć wniosek do sądu o zagrożenie nakazaniem zapłaty kary pieniężnej, a następnie jej nałożeniem, a także wniosek o zwrot wydatków poniesionych w związku z przygotowaniem kontaktów.

Zgodnie bowiem z przepisem art. 598(15) § 1 i 2 k.p.c.:

“§ 1. Jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku.
§ 2. Jeżeli osoba uprawniona do kontaktu z dzieckiem albo osoba, której tego kontaktu zakazano, narusza obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy zagrozi tej osobie nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej na rzecz osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje, stosując odpowiednio przepis § 1″.

Jeśli samo zagrożenie karą nadal nie wywoła zamierzonego skutku, będzie można wystąpić z wnioskiem o nałożenie tej kary za każde naruszenie.

Stosownie zaś do art. 598(17) § 1 k.p.c.:

§ 1.Jeżeli do kontaktu nie doszło wskutek niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez osobę, pod której pieczą dziecko pozostaje, obowiązków wynikających z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy przyzna od tej osoby uprawnionemu do kontaktu zwrot jego uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z przygotowaniem kontaktu, w tym kosztów, o których mowa w art. 582(1) § 2 pkt 1.
§ 2.Przepis § 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli uprawniony do kontaktu z dzieckiem narusza obowiązki dotyczące kontaktu wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem”.

Zwracam także uwagę, że uniemożliwianie czy utrudnianie drugiemu rodzicowi kontaktów z dzieckiem, może nawet prowadzić do ograniczenia władzy rodzicielskiej rodzicowi, który takich zachowań się dopuszcza.

Jeśli będziecie mieć Państwo jakieś pytania, proszę o kontakt pod adresem: adwokat@kancelariaulewicz.pl Staramy się pomóc każdemu, kto tej pomocy potrzebuje.

Pozdrawiam,
Bernadetta Parusińska- Ulewicz
Adwokat

6 Responses

 1. Morning The New Powerful LED Flashlight is The Perfect Flashlight For Any Situation! The 3,000 Lumens & Adjustable Zoom gives you the wide field of view and brightness other flashlights don’t have. 50% OFF + Free Shipping! Get it Now: https://linternaonline.shop To your success, Lora
 2. Hey there, If you are one of the sufferers of the common problems nails have, then you are in luck! Our Toenail Clippers is here to help. It has a specially designed clip that can help those with troubles with winding nails, hard nails, two nails, nail cracks, deep nails, and thickened nails. We are confident that our Toenail Clippers will provide you with the results you are looking for. Get yours today with 60% OFF: https://thepodiatrist.shop Thank You, Madie
 3. World's Best Neck Massager Get it Now 50% OFF + Free Shipping! Wellness Enthusiasts! There has never been a better time to take care of your neck pain! Our clinical-grade TENS technology will ensure you have neck relief in as little as 20 minutes. Get Yours: https://hineck.shop Best regards, Maxie Kancelaria Adwokacka Bernadetta Parusińska- Ulewicz
 4. Rocky Crawley
  I am pleased to inform you that you can now submit your site to our business directory for free. Visit: http://freewebsitesubmission.12com.xyz/
 5. Grant Mccombs
  I have a question. You just read this message right? That means you're now a potential customer and I can do the same thing for your business. I can blast YOUR ad to 1 million websites just like I did to yours for just $98. More pricing plans are also available, contact me on Skype for details. Here's my id : live:.cid.aebc78a94c13344c
 6. Anke Kula
  Quick question to ask you... Are you aware that by reading this message you just proved that contact form marketing works? That's right, and we can get eyeballs on your offer too! Pricing starts at just $100 to blast YOUR ad message to 1 MILLION contact forms on websites just like yours worldwide. Contact me on Email and let's discuss what will work for your product/service. My Skype Address is: live:.cid.dd8a3501619891fe this message was sent to your website contact form at: kancelariaulewicz.pl

Leave a comment