Koronawirus a kontakty z dzieckiem

Kontakty z dzieckiem to nie tylko obowiązek, ale przede wszystkim prawo. Prawo rodzica, ale i dziecka.

Od kilku tygodni obserwuję liczne próby ograniczania lub nawet uniemożliwiania kontaktów z powołaniem się na panującą epidemię koronawirusa. Często jest to spowodowane autentyczną troską o dobro dziecka, ale niejednokrotnie odnoszę wrażenie, że koronawirus jest tylko pretekstem do odegrania się na byłym partnerze.

Zawsze zaś zwracam uwagę, że powinniśmy patrzeć przede wszystkim na dobro dziecka. A dziecko potrzebuje kontaktu z obojgiem rodziców. Oczywiście obecna sytuacja jest nadzwyczajna, ryzyko zarażenia koronawirusem wzrasta z dnia na dzień i wtedy, gdy jest ono rzeczywiście wysokie (z uwagi choćby na pracę rodzica czy jego miejsce zamieszkania), polecam poszukać alternatywnych form kontaktu, jak skype, messenger, czy telefon. Chociaż na kilka najbliższych tygodni.

Jeśli porozumienie z drugim z rodziców nie dojdzie do skutku i będzie on nalegał na osobiste kontakty, należy je umożliwić, zgodnie z orzeczeniem sądu lub ugodę, które pozostają w mocy. Nie możemy sami zakazywać tych kontaktów, a więc postępować wbrew postanowieniu sądu czy ugody. Jeśli widzimy, że zagrożenie zarażeniem jest rzeczywiście wysokie, a drugi rodzic nie wyraża zgody na alternatywną formę kontaktu co najmniej przez kilka najbliższych tygodni, powinniśmy złożyć do sądu wniosek o zmianę kontaktów wraz z wnioskiem o zabezpieczenie.

Co może zrobić rodzic, któremu zabronisz kontaktów, lub co Ty możesz zrobić, gdy drugi rodzic nie chce tych kontaktów realizować ?

Oczywiście skorzystać z obowiązujących przepisów i złożyć wniosek do sądu o zagrożenie nakazaniem zapłaty kary pieniężnej, a następnie jej nałożeniem, a także wniosek o zwrot wydatków poniesionych w związku z przygotowaniem kontaktów.

Zgodnie bowiem z przepisem art. 598(15) § 1 i 2 k.p.c.:

“§ 1. Jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku.
§ 2. Jeżeli osoba uprawniona do kontaktu z dzieckiem albo osoba, której tego kontaktu zakazano, narusza obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy zagrozi tej osobie nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej na rzecz osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje, stosując odpowiednio przepis § 1″.

Jeśli samo zagrożenie karą nadal nie wywoła zamierzonego skutku, będzie można wystąpić z wnioskiem o nałożenie tej kary za każde naruszenie.

Stosownie zaś do art. 598(17) § 1 k.p.c.:

§ 1.Jeżeli do kontaktu nie doszło wskutek niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez osobę, pod której pieczą dziecko pozostaje, obowiązków wynikających z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy przyzna od tej osoby uprawnionemu do kontaktu zwrot jego uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z przygotowaniem kontaktu, w tym kosztów, o których mowa w art. 582(1) § 2 pkt 1.
§ 2.Przepis § 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli uprawniony do kontaktu z dzieckiem narusza obowiązki dotyczące kontaktu wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem”.

Zwracam także uwagę, że uniemożliwianie czy utrudnianie drugiemu rodzicowi kontaktów z dzieckiem, może nawet prowadzić do ograniczenia władzy rodzicielskiej rodzicowi, który takich zachowań się dopuszcza.

Jeśli będziecie mieć Państwo jakieś pytania, proszę o kontakt pod adresem: adwokat@kancelariaulewicz.pl Staramy się pomóc każdemu, kto tej pomocy potrzebuje.

Pozdrawiam,
Bernadetta Parusińska- Ulewicz
Adwokat

11 Responses

 1. The music video for "Vocal77" was directed by vocal77pro. It is a tribute to rave culture and electronic music. It consists of a compilation of various amateur slot vocal77 recorded
 2. Feel free to surf to my website: <a href="url" rel="nofollow ugc">anchor_text</a>
 3. Quick question for you, would you like me to blast your ad to millions of contact forms? I posted my ad to your contact form just now and you're reading it so there's proof it works. Take a look at my site below for more info http://qcrexg.blast-to-forms.xyz
 4. You've made some really good points there. I checked on the internet to learn more about the issue and found most people will go along with your views on this web site.
 5. -.
  Активируйте дверь к улучшенной версии себя - кликните по ссылке на <a href="https://batmanapollo.ru/" rel="nofollow ugc">-%D0%9E%D0%BF%D1%81%D1%83%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3.%20%D0%9A%D1%82%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B9</a>
 6. World's Best Neck Massager Get it Now 50% OFF + Free Shipping! Wellness Enthusiasts! There has never been a better time to take care of your neck pain! Our clinical-grade TENS technology will ensure you have neck relief in as little as 20 minutes. Get Yours: https://hineck.co Thank You, Vonnie Kontakt | Kancelaria Adwokacka
 7. The VOCAL 100 club is our monthly lottery which raises money for carer support and pays out half of the fund in cash prizes. This
 8. The best dubs go beyond the basics of the format, and make those vocal77 loops sound as if they absolutely need to be vocal77 repeated.
 9. Cyberchase is an animated science fantasy children's television series that airs on PBS Kids. The series centers around three children from Earth: Jackie, Matt and Inez, who are brought into Cyberspace, a digital universe, in order to protect it from the villainous Hacker (Christopher Lloyd).[4] They are able to foil Hacker's schemes by means of problem-solving skills in conjunction with basic math, environmental science and wellness. In Cyberspace, they meet Digit (Gilbert Gottfried for the first 13 seasons, Ron Pardo since season 14), a "cybird" who helps them on their missions.[5]
 10. Cyberchase is an animated science fantasy children's television series that airs on PBS Kids. The series centers around three children from Earth: Jackie, Matt and Inez, who are brought into Cyberspace, a digital universe, in order to protect it from the villainous Hacker (Christopher Lloyd).[4] They are able to foil Hacker's schemes by means of problem-solving skills in conjunction with basic math, environmental science and wellness. In Cyberspace, they meet Digit (Gilbert Gottfried for the first 13 seasons, Ron Pardo since season 14), a "cybird" who helps them on their missions.[5]
 11. Sylvia Driscoll
  WANTED: Partnerships & Agents for Global E-commerce Firm 4U2 Inc., a premier E-commerce , Sourcing Brokerage firm, is actively seeking partnerships and collaboration with manufacturers and wholesalers for agricultural, commercial, and residential products. We offer a diverse marketplace for both new and used items, including vehicles and equipment. Why Choose 4U2 Inc.? (see https.//www.4u2inc.com) Global reach for your products Immediate requirements for a wide range of items Opportunity to expand your business network Join Our Team We’re also looking for Independent Contractor Agents (Account Executives) to help us discover new business opportunities. Whether you’re seeking a full-time or part-time role, you can earn up to $60,000 based on performance. Get in Touch Don’t miss out on this opportunity. Contact us at 4u2inc123@gmail.com to learn more or to start our partnership today! This version is more direct and easier to read, highlighting the key points and call to action for potential partners and agents. If you need further refinements or have specific requirements, feel free to let me know!

Leave a comment