W 2016 r. blisko 90 % Nowych Klientów Kancelarii skorzystało z naszych usług na skutek polecenia dotychczasowych Klientów, a w niemal 100 sprawach uzyskaliśmy prawomocne orzeczenia sądowe, zgodne z interesem reprezentowanych przez nas Klientów. W kolejnych kilkudziesięciu sprawach tylko w 2016 r. korzystne orzeczenia uzyskaliśmy przed sądami I instancji i obecnie oczekujemy na stwierdzenie prawomocności orzeczeń lub rozpoznanie apelacji wniesionych przez strony przeciwne.

Tak wysoka skuteczność jest wynikiem przeprowadzania przez nas przed przyjęciem zlecenia dokładnej analizy akt sprawy i rzetelnego informowania Klientów o szansach na uzyskanie pozytywnego rozstrzygnięcia.

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne na rzecz klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych, w tym osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek prawa handlowego. Zapewniamy obsługę z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego, autorskiego, upadłościowego, rodzinnego, a także prawa spadkowego i karnego. W imieniu naszych klientów dochodzimy również odszkodowań i zadośćuczynienia, a także kierujemy pozwy w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w drodze stałego doradztwa prawnego, a także w ramach doraźnej obsługi jednostkowych przedsięwzięć.

Wieloletnia współpraca z zaufanymi adwokatami oraz radcami prawnymi pozwala świadczyć usługi na najwyższym poziomie na terenie całego kraju.

Kancelarię prowadzi adwokat Bernadetta Parusińska- Ulewicz, która ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu i w 2011 roku zdała egzamin adwokacki, uzyskując drugi wynik wśród wszystkich osób egzaminowanych przez tę samą komisję.