OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORCÓW

Świadczymy usługi związane z:

  • obsługą i zabezpieczeniem transakcji handlowych;
  • przygotowaniem, analizą i zmianami umów cywilnoprawnych oraz kontraktów handlowych (umowy deweloperskie, o roboty budowlane i o dzieło, umowy sprzedaży, dostawy, przewozu, leasingowe, najmu, powierzenia przetwarzania danych osobowych, licencyjne i przeniesienia majątkowych praw autorskich);
  • sporządzaniem umów spółek (jawnej, komandytowej, partnerskiej, z o.o. i in.), zmian tych umów oraz regulaminów organów spółek kapitałowych;
  • sporządzaniem uchwał wspólników i zarządów spółek oraz umów sprzedaży udziałów;
  • sporządzaniem dokumentów rejestrowych spółek, w tym reprezentowaniem Klientów w ramach postępowania rejestrowego w KRS;
  • przygotowaniem likwidacji i przekształcenia spółek;
  • sporządzeniem dokumentacji pracowniczej (umowy o pracę, aneksy do umów, wypowiedzenia, regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, regulaminy ZFŚS),
  • sporządzaniem regulaminów sklepów internetowych i zgłaszaniem baz danych osobowych do GIODO, reprezentacją przed GIODO,
  • sporządzaniem porozumień.

Przeprowadzamy także szkolenia z zakresu zabezpieczania transakcji handlowych i praw konsumenta.