PORADY, OPINIE PRAWNE, UMOWY

Kancelaria oferuje m.in. następujące usługi:

  • Opiniowanie umów i przygotowywanie ich od podstaw (umowy najmu, sprzedaży, zlecenia, o dzieło, o roboty budowlane, leasingu, agencyjne, deweloperskie, kontrakty menadżerskie, i inne)
  • sporządzanie pism procesowych: pozwów, apelacji, odpowiedzi na pozew i apelacje, sprzeciwów oraz zarzutów od nakazów zapłaty i innych;
  • doradztwow zakresie możliwości zmiany, rozwiązania, wypowiedzenia i odstąpienia od zawartych przez Klientów umów;
  • sporządzanie opinii prawnych i udzielanie jednorazowych porad prawnych;
  • analizowanie możliwości uchylenia się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku;